Wdrożenia sprawdzonych frameworków i wzorców architektonicznych

Cele

 • Skrócenie czasu dostarczania nowych rozwiązań poprzez koncentrację programistów na funkcjonalności biznesowej
 • Większa przewidywalność procesów produkcji oprogramowania (jakość, terminowość)
 • Brak konieczności zmiany architektury w związku ze zmianami funkcjonalnymi
 • Wysokie bezpieczeństwo tworzonych rozwiązań bez dodatkowych inwestycji
 • Skalowalność wszystkich warstw rozwiązań już od pierwszych wersji
 • Przejrzysta architektura ułatwiająca testowanie i diagnozowanie problemów
 • Wysokie pokrycie kodu aplikacji testami automatycznymi

Realizacja

Dostarczamy Klientom gotowe, poprawne implementacje kilkunastu uznanych na świecie wzorców projektowych. Zależnie od potrzeb oferujemy jeden z dwóch gotowych frameworków lub tworzymy na ich bazie infrastrukturę systemu dedykowaną konkretnemu rozwiązaniu.

Oba frameworki implementują koncepcje architektury aplikacji wszechstronnie sprawdzone w warunkach średnich i dużych projektów realizowanych w Polsce, w tym w środowiskach heterogenicznych Microsoft/Oracle. Założenia i zawartość frameworków odzwierciedlają światowy dorobek w dziedzinie projektowania i dostarczania aplikacji.

Internetium Framework for .NET służy jako fundament do projektowania, budowania, testowania i wdrażania trójwarstwowych aplikacji z samodzielną, rozbudowaną warstwą kliencką, opartą na Windows Presentation Foundation (WPF).

Internetium Framework for Web umożliwia sprawne projektowanie, budowanie, testowanie i wdrażanie skalowalnych aplikacji z klientem działającym w przeglądarce WWW.

Nasze najważniejsze założenia architektoniczne:

 • Standaryzacja procesów wytwarzania dla określonych klas oprogramowania
 • Standaryzacja architektury aplikacji i reguł komunikacji w ramach modeli
 • Pełna separacja odpowiedzialności między warstwami, modułami i klasami
 • Sprawdzone procedury tworzenia wszystkich typów komponentów w każdej z warstw
 • Gotowe (i poprawne!) implementacje wzorców projektowych
 • Wykorzystanie narzędzia i bibliotek do automatyzacji testów funkcjonalnych

Rezultaty

 • Projekty realizowane w terminie i budżecie bez rewolucji w zasobach
 • Możliwość przynajmniej częściowego uproszczenia rozwoju rozwiązań już istniejących
 • Zasadnicza redukcja kosztów oraz ryzyka związanego z rozwojem i utrzymaniem systemów
 • Niezawodność rozwiązań i niższe koszty wsparcia technicznego