Implementacja dedykowanych systemów informatycznych

Cele

  • Przygotowanie oprogramowania odpowiadającego specyfice biznesowej organizacji Klienta
  • Ustalenie celów aplikacji w ścisłej współpracy z Klientem
  • Pomoc w zaprojektowaniu systemu spełniającego oczekiwania Klienta
  • Pełna testowalność i wysokie pokrycie testami jednostkowymi aplikacji
  • Elastyczność, możliwość szybkiej i bezpiecznej rozbudowy systemu
  • Bezawaryjna integracja z pozostałymi systemami i infrastrukturą IT Klienta

Realizacja

Internetium rozwija rozwiązania biznesowe dla dużych i bardzo dużych firm z różnych branż, w tym dla przemysłu, sektora budowlanego i finansowego. Tworzymy aplikacje wykorzystujące technologie .NET i Oracle – osobno lub łącznie, a także .NET i SQL Server.

Pracujemy w ścisłym kontakcie z Klientami, by nasze systemy zawsze spełniały oczekiwania i w pełni realizowały cele biznesowe. Dobieramy zespół specjalistów między innymi pod kątem doświadczenia w przygotowywaniu systemów o podobnej specyfice. Jesteśmy także w stanie wspomóc naszych klientów na etapie określania celów projektu i wymagań funkcjonalnych. Pomagamy priorytetyzować scenariusze użycia realizowane przez system oraz zmaksymalizować oczekiwany zysk z poniesionych nakładów finansowych.

Rozwiązania implementujemy bazując na nowoczesnych, sprawdzonych technologiach, stosując uznane w środowisku najlepsze praktyki. Dysponujemy biblioteką własnych komponentów oraz dwoma frameworkami, z których możemy skorzystać przygotowując rozwiązanie.

Przywiązujemy dużą wagę do jakości rozwiązania. Nasze systemy wyróżniają się wysokim pokryciem kodu testami automatycznymi, a przed każdorazowym wdrożeniem przechodzą dodatkowe testy manualne przeprowadzane przez doświadczony zespół QA. Kod źródłowy naszych rozwiązań uwzględnia duże prawdopodobieństwo dalszej rozbudowy aplikacji. Dokładamy starań, by rozszerzanie funkcjonalności systemu było w przyszłości tak proste, szybkie i bezpieczne, jak to tylko możliwe.

Rezultaty

  • Rozwiązania spełniające pokładane w nich nadzieje
  • Projekty realizowane w terminie i budżecie
  • Optymalizacja procesów biznesowych, oszczędność czasu i pieniędzy
  • Zadowolenie Klienta