Zmiana platformy technologicznej rozwiązania

Cele

 • Migracja systemu na platformę .NET
 • Optymalizacja architektury oraz poprawa wydajności z zachowaniem istniejącej funkcjonalności
 • Obniżenie wymagań sprzętowych, redukcja kosztów licencyjnych i kosztów wsparcia technicznego
 • Skuteczna kontrola dostępu do danych i audyt historii dostępu bez ogromnych inwestycji
 • Niższe koszty rozwoju, zarządzania oraz administrowania rozwiązaniem w długim okresie
 • Bezproblemowe korzystanie z systemu w okresie przejściowym, w razie potrzeby możliwość tymczasowej równoległej pracy dwóch wersji systemu

Realizacja

Internetium rozwija rozwiązania biznesowe dla dużych i bardzo dużych firm z różnych branż, w tym dla przemysłu, sektora budowlanego i finansowego. Tworzymy aplikacje wykorzystujące technologie .NET i Oracle – osobno lub łącznie, a także .NET i SQL Server.

Mamy wieloletnie doświadczenie w migracji dużych systemów przygotowanych w starszych lub droższych technologiach na platformę .NET z wykorzystaniem bazy danych Oracle lub Sql Server.

W ramach wstępnego audytu nasi architekci:

 • Sprawdzą możliwości techniczne wykonania migracji
 • Oszacują zakres prac koniecznych i fakultatywnych dla procesu migracji
 • Doradzą jaki będzie najlepszy scenariusz migracji

Proces migracji może odbyć się całościowo lub etapami, podczas których kolejne funkcjonalności i moduły będą wyłączane w dotychczasowym systemie, a ich funkcje przejmować będzie nowe rozwiązanie. Zależnie od potrzeb nowy system korzystać może także z dotychczasowej bazy danych lub dane mogą zostać zmigrowane do całkowicie nowej struktury. W większości przypadków proces migracji staje się też okazją do ponownego przemyślenia funkcjonalności systemu i wprowadzenia w niej poprawek lub uzupełnień.

Rezultaty

 • Bezpieczna perspektywa rozwoju dla istniejących, sprawdzonych aplikacji
 • Zasadnicze obniżenie kosztów rozwoju, utrzymania i wsparcia rozwiązań
 • Wydłużenie cyklu życia sprawdzonego rozwiązania biznesowego bez negatywnych konsekwencji w postaci starzenia się technologii, problemów z personelem, braku lub wysokich kosztów wsparcia itp.
 • Obniżenie bieżących kosztów utrzymania rozwiązania dzięki nowoczesnej architekturze oraz znacznie niższym wydatkom na licencje, wsparcie i sprzęt
 • Perspektywa łatwej rozbudowy istniejącego zakresu funkcji bez obciążeń i ograniczeń
 • Nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa informacji jako immanentna część nowej wersji rozwiązania, bez dodatkowych opłat