Kim jesteśmy?

O firmie

Spółka Internetium powstała w grudniu 2001 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 200 000,00 złotych i pochodzi od inwestorów polskich. Najważniejsze oferowane usługi to:

  • produkcja oprogramowania na zamówienie
  • oraz

  • doradztwo informatyczne w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych

Nasi najważniejsi klienci to firmy ubezpieczeniowe i banki, ale posiadamy szeroki wachlarz doświadczeń także z projektami dla innych branż.

Od 2002 r. współpracujemy z polskim oddziałem firmy Microsoft.

Zarząd

W skład Zarządu Spółki wchodzą:
Artur Grodzki - Prezes Zarządu
Bogdan Rycharski - Prokurent Zarządu