Konsultacje w dziedzinie architektury aplikacji

Cele

 • Walidacja wykonalności projektu przy założonych ograniczeniach budżetowych i czasowych
 • Zapewnienie projektowi aplikacji maksimum elastyczności wobec przyszłych zmian
 • Zgodność z założeniami wybranego frameworka i/lub wzorca aplikacyjnego
 • Usunięcie z projektu potencjalnych źródeł problemów ze skalowaniem i wydajnością
 • Możliwie pełne wykorzystanie możliwości dostępnej technologii już na etapie projektu
 • Dostosowanie architektury aplikacji do kierunków rozwoju konkretnej technologii

Realizacja

Internetium zatrudnia architektów wieloaplikacyjnych systemów biznesowych, którzy oprócz wiedzy akademickiej zdobyli doświadczenie w bardzo dużych projektach. Projektowane przez nich systemy, wykorzystujące technologie Microsoft i Oracle (osobno i łącznie), potrafią niezawodnie i wydajnie obsłużyć 5 tys. jednocześnie zalogowanych użytkowników.

Internetium umożliwia Klientom wykorzystanie wiedzy i doświadczenia swoich architektów w ramach umów o świadczenie usług doradczych. Dzięki ich pomocy, firmy przygotowujące się do budowy nowej lub przebudowy istniejącej aplikacji mają szanse zawczasu wyeliminować problemy prowadzące do wzrostu kosztów jej utrzymania i rozwoju. W szczególności, architekci Internetium pomagają zespołom deweloperskim Klienta dostrzec i ominąć potencjalne:

 • Ograniczenia skalowania
 • Problemy z wydajnością
 • Zbędne skomplikowanie architektury
 • Trudności we wprowadzaniu zmian
 • Kłopoty z diagnostyką problemów
 • Uciążliwości związane z zarządzaniem

Rezultaty

 • Mniejsze ryzyko projektowe i operacyjne związane z nowym systemem
 • Krótsze cykle wprowadzania zmian funkcjonalnych potrzebnych biznesowi
 • Dłuższy czas życia systemu dzięki łatwości jego rozbudowy i integracji
 • Niższe koszty bieżącego utrzymania i rozwoju systemu