Usługi trzeciej linii wsparcia technicznego

Cele

 • Szybkie diagnozowanie problemów implementacyjnych i eksploatacyjnych z aplikacjami .NET i Oracle
 • Tworzenie obejść dla problemów nie rozwiązanych jeszcze przez dostawców technologii/narzędzi
 • Niezależna weryfikacja pomysłów w dziedzinie architektury, implementacji, technologii, narzędzi
 • Pomoc w optymalizacji środowisk deweloperskich i procesów wytwarzania oprogramowania

Realizacja

Internetium buduje, wdraża i utrzymuje zaawansowane rozwiązania biznesowe w dużych i bardzo dużych organizacjach z branży budowlanej, przemysłowej i finansowej. Jesteśmy także dostawcą frameworków aplikacyjnych, z których korzystają na co dzień średnie i duże zespoły deweloperskie. Nasze długoletnie i bardzo różnorodne doświadczenia pozwalają nam występować w charakterze ekspertów w dziedzinie architektury aplikacji, efektywnego wykorzystania technologii .NET i Oracle (osobno i łącznie), procesów rozwoju oprogramowania, skalowania środowisk aplikacyjnych, zarządzania utrzymaniem i rozwojem bardzo złożonych systemów dziedzinowych, a także migracji aplikacji i zarządzania procesami zmian.

 • Konsultacje związane z architekturą rozwiązań opartych na .NET i Oracle
 • Pomoc w integracji technologii .NET i Oracle w ramach jednego środowiska
 • Pomoc w przygotowaniu optymalnych implementacji złożonych funkcji biznesowych
 • Analizę i rozwiązywanie problemów dotyczących wydajności i skalowania rozwiązań
 • Diagnostykę trudnych do uchwycenia problemów rozwiązań .NET i Oracle działających produkcyjnie
 • Szybki kontakt z deweloperami w centrali dostawcy technologii (Microsoft, Oracle)
 • Pomoc w skalowaniu środowisk deweloperskich na potrzeby dużych zespołów
 • Wsparcie techniczne i tworzenie rozszerzeń dla frameworków autorstwa Internetium

Rezultaty

 • Dotrzymane terminy i brak przekroczeń budżetów
 • Unikanie pułapek technologicznych i zbędnych kosztów
 • Elastyczne zarządzanie czasem i zasobami zespołu
 • Trwałe usuwanie wykrytych problemów i błędów