Przejmowanie odpowiedzialności za rozwój i wsparcie aplikacji

Cele

 • Zapewnienie wsparcia dla aplikacji słabo lub wcale nie udokumentowanych
 • Bezpieczeństwo biznesu w razie wystąpienia sporu z autorami aplikacji
 • Lepsze wykorzystanie i zasobów wewnętrznych dobrze znających biznes
 • Znacznie niższe koszty wprowadzania zmian funkcjonalnych i integracji
 • Poprawa niezawodności i wydajności aplikacji

Realizacja

Internetium podejmuje się wsparcia i/lub rozwijania wyłącznie aplikacji stworzonych z wykorzystaniem technologii:

 • Microsoft
 • Oracle

Przejęcie przez Internetium odpowiedzialności za rozwój i/lub wsparcie istniejącej aplikacji poprzedza szczegółowy audyt. Wyniki audytu dają zwykle miarodajne pojęcie o tym, czy przejęcie odpowiedzialności za aplikację jest (a) możliwe, (b) zasadne, (c) opłacalne dla obu stron.

Przejęcie wsparcia i/lub rozwoju aplikacji przez Internetium oznacza faktyczne uwolnienie zasobów Klienta od zajmowania się nią. W typowym scenariuszu aplikacja jest monitorowana zdalnie, a wszystkie zgłoszenia dotyczące jej funkcjonowania odebrane na pierwszej linii wsparcia są przekazywane do Internetium.

Rozwój funkcjonalny aplikacji jest prowadzony na podstawie projektów i harmonogramów uzgodnionych z Klientem. Internetium zapewnia zintegrowane środowisko deweloperskie, za pośrednictwem którego uprawnieni pracownicy Klienta mogą uzyskiwać bieżący dostęp do środowisk testowych, raportów postępu prac, raportów błędów itp. informacji związanych z rozwijaną aplikacją.

Rezultaty

 • Wsparcie i rozwój prowadzone przez najwyższej klasy inżynierów Microsoft i Oracle
 • Ciągłość procesów biznesowych – długofalowo, lub do czasu wdrożenia nowej aplikacji
 • Krótszy czas i niższe koszty wprowadzania poprawek, integracji i diagnostyki
 • Deweloperzy wewnętrzni pracujący nad nowymi aplikacjami usprawniającymi biznes