Rozbudowa aplikacji bez ingerencji w istniejące funkcje

Cele

 • Uzupełnienie starszych systemów o nowe funkcje biznesowe, raportowe lub administracyjne
 • Umożliwienie starszym aplikacjom obsługi nowoczesnych metod wymiany danych
 • Zabezpieczenie starszych aplikacji przez dodanie do nich drobnoziarnistej kontroli uprawnień
 • Wydajne udostępnianie w sieciach rozległych aplikacji pisanych z myślą o sieciach lokalnych
 • Udostępnienie starszych aplikacji w nowych kanałach (klient graficzny, WWW, urządzenia mobilne)

Realizacja

Internetium podejmuje się rozbudowy wyłącznie aplikacji stworzonych z wykorzystaniem technologii:

 • Microsoft
 • Oracle

Rozbudowę istniejącej aplikacji poprzedza szczegółowy audyt. Wyniki audytu dają zwykle miarodajne pojęcie o tym, czy przejęcie odpowiedzialności za aplikację jest (a) możliwe, (b) zasadne, (c) opłacalne dla obu stron. O tym, czy rozbudowa jest możliwa, decydują zwykle (m.in.) następujące czynniki:

 • Dostępność dokumentacji, jej jakość merytoryczna, a także jej zgodność z rzeczywistością
 • Dostępność i zakres funkcjonalny interfejsów programistycznych aplikacji
 • Dostępność struktur danych i metadanych koniecznych dla planowanej rozbudowy

Rozbudowa warstwy serwerowej aplikacji polega zwykle na stworzeniu modułu/modułów, działających „obok” niej. Przechwytują one określone wywołania napływające z warstwy klienckiej i stosownie do ich zawartości uruchamiają funkcje aplikacji i modułów dodatkowych. W przypadku nowych kanałów dostępu do aplikacji, nowe, dedykowane moduły działające w warstwie serwerowej pośredniczą w wymianie danych między (nowym) klientem i (starym) serwerem. Moduły pośredniczące są wykorzystywane także w przypadku integrowania starej aplikacji z nowoczesnymi technologiami wymiany danych.

Rezultaty

 • Odsunięcie w czasie inwestycji w budowę i wdrożenie całkiem nowej aplikacji
 • Zdolność firmy do dostosowania się do nowych okoliczności pomimo ograniczeń aplikacyjnych
 • Możliwość uzyskania konkretnych korzyści operacyjnych/biznesowych w krótkim czasie
 • Ograniczenie kosztów zarządzania i administracji (również dzięki dodatkowej automatyzacji)