Budowanie środowisk do automatycznego testowania oprogramowania

Cele

 • Pełna automatyzacja testów jednostkowych i UI w każdej kolejnej wersji
 • Zdolność do testowania wszystkich scenariuszy krytycznych (jako minimum)
 • Uproszczenie i skrócenie czasu przygotowania scenariuszy testowych
 • Brak konieczności tworzenia całkiem nowych testów dla każdej kolejnej wersji
 • Szybkie wychwytywanie rzeczywistych źródeł problemów z wydajnością i skalowaniem

Realizacja

Pomagamy zespołom programistycznym usprawnić proces przygotowania i prowadzenia testów, a w konsekwencji skrócić czas potrzebny do ich przeprowadzenia. Dzięki naszym sugestiom, dobrym praktykom i sprawdzonym narzędziom do automatyzacji testów, zespoły są w stanie także zwiększyć liczbę testów w zadanym czasie i zwiększyć pokrycie kodu testami. W ostatecznym rozrachunku zespoły dostarczają wszechstronnie przetestowane rozwiązania w krótkim czasie. Poświęcają też mniej zasobów i czasu na rozwiązywanie problemów po oddaniu rozwiązań do eksploatacji.

Wdrażane przez nas frameworki: Internetium Framework for .NET oraz Internetium Framework for Web zapewniają:

 • Dobre praktyki, np. kod testów tworzą i utrzymują programiści funkcji biznesowych
 • Automatyczne generowanie danych testowych na podstawie rzeczywistych struktur
 • Łatwe przygotowanie i (re)konfiguracja złożonych scenariuszy testowych dzięki bibliotece Moq
 • Automatyczna weryfikacja zgodności kodu z modelem architektury podczas kompilacji
 • Wsparcie dla automatycznego profilowania wydajności każdej wersji budowanego rozwiązania

Rezultaty

 • Rozwiązania oddawane do eksploatacji są niezawodne i wydajne
 • Redukcja praktycznie do zera błędów w kodzie związanym z architekturą
 • Znaczące zmniejszenie liczby błędów w kodzie opisującym logikę biznesową
 • Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w kwestie jakości oprogramowania
 • Zwiększenie pokrycia kodu testami w zadanym czasie lub alternatywnie skrócenie czasu przygotowania i wykonania ustalonego zbioru testów
 • Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia testowania w ramach projektu
 • Mniej czasu i zasobów poświęcanych na usuwanie problemów podczas eksploatacji rozwiązań