Pomoc w rozwoju i utrzymaniu istniejących rozwiązań

Cele

 • Dostarczanie nowych i modyfikacje istniejących funkcji biznesowych w krótkich cyklach
 • Możliwość rozszerzania zakresu istniejących funkcji bez potrzeby ich dekonstrukcji
 • Zmiany funkcji, modeli, a nawet koncepcji biznesowych bez zasadniczych zmian w architekturze aplikacji
 • Minimalizacja prac utrzymaniowych na rzecz rozwoju i testowania nowych funkcji
 • Wysoka jakość i niezawodność KAŻDEJ wersji przekazywanej do utrzymania

Realizacja

Internetium pomaga zespołom deweloperskim dostosować proces produkcji oprogramowania do dużej zmienności wymagań stawianych przez biznes. Dostarczamy i wdrażamy frameworki (Internetium Framework for .NET oraz Internetium Framework for Web), dzięki którym firmy mogą krocząco doskonalić procesy biznesowe, zapewniając im w każdej kolejnej iteracji wysoki poziom automatyzacji.

Pomagamy:

 • Zasadniczo przyspieszyć proces projektowania oprogramowania
 • Uwolnić zespół od ciągłego modyfikowania architektury rozwiązań
 • Znacznie skrócić czas dostarczania kolejnych wersji rozwiązań
 • Uprościć rozwój i utrzymanie już istniejących rozwiązań
 • Znacznie uprościć dodawanie nowych funkcji do istniejących rozwiązań
 • Skutecznie zabezpieczyć proces produkcji przed regresją starych błędów
 • Ograniczyć potrzebę całościowego przepisywania scenariuszy testów
 • Zautomatyzować wykonywanie testów jednostkowych i testów UI
 • Skrócić czas usuwania błędów zgłoszonych przez testerów i użytkowników

Wdrożenie frameworków polega przede wszystkim na wybraniu gotowych implementacji wzorców architektury i wykorzystywaniu ich w sposób efektywny, a więc bez „wymyślania koła na nowo”. W praktyce oznacza to m.in. rezygnację z wprowadzania zmian w hierarchii klas implementujących ogólną architekturę aplikacji oraz powstrzymanie się od modyfikacji ustalonych zasad komunikacji między warstwami. Dzięki frameworkom Internetium istniejące rozwiązania można stopniowo uzupełniać o nowe funkcje, których utrzymanie i modyfikowanie jest łatwiejsze i tańsze.

Klienci zyskują w ten sposób:

 • Możliwość stopniowej przebudowy istniejącego rozwiązania z zachowaniem ciągłości i poprawności obsługi biznesu
 • Łatwość implementacji i utrzymania funkcji biznesowych w obszarach o dużej zmienności wymagań
 • Perspektywę stopniowego obniżania pracochłonności i kosztów bieżącego wsparcia technicznego

Ponieważ frameworki są zdefiniowane na wysokim poziomie abstrakcji, nie wymuszają konkretnej implementacji funkcji biznesowych. Deweloperzy mają dużą swobodę, a jednocześnie pewność, że architektura jest przetestowana i potrafi – w każdej warstwie – wytrzymać skalowanie i obciążenie znacznie przekraczające nawet nietypowe potrzeby biznesowe. Oba frameworki można modyfikować, choć wymaga to zachowania wg zasad opisanych w dokumentacji. W razie potrzeby Internetium oferuje pomoc w tworzeniu rozszerzeń oraz wsparcie techniczne dla nich.

Rezultaty

 • Krótki czas dostarczenia nowej, przetestowanej funkcjonalności biznesowej
 • Implementacja pomysłów biznesu bez rewolucji wdrożeniowej w firmie
 • Redukcja ryzyka operacyjnego wynikająca z separacji nowego i starego kodu
 • Łatwe utrzymanie rozwiązań nawet po bardzo wielu cyklach rozszerzeń/poprawek
 • Niezawodność rozwiązań skutkująca mniejszą pracochłonnością wsparcia
 • Wzrost roli informatyki w firmie jako czynnika tworzącego przewagi konkurencyjne